Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Đội ngũ phát triển website chungcutheparkhome.vn hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin. Vì thế, chúng tôi luôn cố gắng để từng ngày để có thể bảo mật thông tin người dùng một cách an toàn hơn. Chính sách bảo mật dưới đây được đưa ra để các bạn có thể sử dụng website này một cách yên tâm hơn. 

1 – Chúng tôi thu thập những thông tin nào từ người dùng?

  • Thông tin về đường truyền Internet của người dùng
  • Dữ liệu về các hành động của người dùng trên website này
  • Thông tin cá nhân cơ bản của người dùng (tên, địa chỉ liên hệ, nội dung liên hệ, ….) 

2 – Chúng tôi thu thập các thông tin trên bằng cách nào? 

  • Chúng tôi sử dụng hệ thống tự động để thu thập các thông tin, dữ liệu về đường truyền, Internet của người dùng.
  • Các thông tin cá nhân khác của người dùng sẽ chỉ được thu thập khi các bạn đồng ý và tự nguyện cung cấp. 

3 – Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin trên vào mục đích gì?

  • Xem xét phát triển website để đáp ứng với nhu cầu của người dùng
  • Phân tích các dữ liệu nhận được
  • Hỗ trợ người dùng kịp thời khi truy cập website
  • Giúp người dùng cập nhật tin tức một cách nhanh nhất