Read more about the article Tìm hiểu về Lư Trung Hỏa hợp màu gì?
Lư Trung Hỏa là một trong 6 nạp âm của mệnh Hỏa, có nghĩa là lửa trong lò

Tìm hiểu về Lư Trung Hỏa hợp màu gì?

Theo thuyết ngũ hành, mệnh Lư Trung Hỏa là thuộc một trong 6 nạp âm của mệnh Hỏa. Những người thuộc mệnh Lư Trung Hỏa hợp màu gì là câu…

0 Comments